150 รับสร้างบ้าน โดย B23Homebuilder.com โทร.02-116-1655
Untitled Document
รับสร้างบ้าน
Untitled Document


 บ้าน ปัณฑิตา
พื้นที่ใช้สอย 150
ขนาดที่ดิน 11.50x17.00 ม. /47

 

 บ้าน ปรินทร์
พื้นที่ใช้สอย 146
ขนาดที่ดิน 11.50x16.50 ม. /47

 

 บ้าน ปริณดา
พื้นที่ใช้สอย 136
ขนาดที่ดิน 12.00x14.00 ม. /42

 

 บ้าน ประภานิช
พื้นที่ใช้สอย 140
ขนาดที่ดิน 11.00X14.50 ม. /38

 

 บ้าน ปธานิน
พื้นที่ใช้สอย 135
ขนาดที่ดิน 10.00X14.00 ม. /35

 

 บ้าน ปภาวรินทร์
พื้นที่ใช้สอย 137
ขนาดที่ดิน 12.50X13.00 ม. /40

 

 บ้าน ปภาวดี
พื้นที่ใช้สอย 126
ขนาดที่ดิน 11.50X13.00 ม. /37

 

 บ้าน ปภาวิน
พื้นที่ใช้สอย 120
ขนาดที่ดิน 12.00X12.50 ม. /37

 

 บ้าน ปภาวี
พื้นที่ใช้สอย 118
ขนาดที่ดิน 11.50X12.50 ม. /35

 

 บ้าน ปภาดา
พื้นที่ใช้สอย 100
ขนาดที่ดิน 10.5x11.50 ม. / 29

 

 บ้าน ปภานัน
พื้นที่ใช้สอย 105
ขนาดที่ดิน 11.00X12.00 ม. /32

 

 บ้าน ปิยากร
พื้นที่ใช้สอย 110
ขนาดที่ดิน 10.00 x 13.00 / 33 ตารางวา

 

 บ้าน ปภพ
พื้นที่ใช้สอย 138
ขนาดที่ดิน 12.80 X 13.00 ม. / 42

 

 บ้าน ปพิชญา
พื้นที่ใช้สอย 150
ขนาดที่ดิน 12.00X15.70 ม. / 47

 

 บ้าน ปพรวิช
พื้นที่ใช้สอย 122
ขนาดที่ดิน 11.00 X16.50 ม. / 45

 

 บ้าน ปวีณ์กร
พื้นที่ใช้สอย 120
ขนาดที่ดิน 10.20 x 15.00 ม. / 38

 Untitled Document
" สร้างให้แตกต่าง "
เราสร้างบ้านสวย มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวคุณ . แบบบ้านเรา สด ใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลุกค้าทุกคน B23 HOMBUILDER 02-1161644 , 02-1161655

 

 

 

Untitled Document
© 2012 B23HOMEBUILDER COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED.
B23Homebuilder co.,ltd. 112/119, Bangsimuang, Muang, Nonthaburi, 11000